ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
18 กุมภาพันธ์์ 2558
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 9