ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
8 สิงหาคม 2552
กลุ่มโมบาย ปลาตะเพียน / ดอกไม้ปลาตะเพียน

หมู่ที่ 8 ต. อรัญญิก อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000

กลุ่มโมบาย ปลาตะเพียน / ดอกไม้ปลาตะเพียน 

คุณอารีย์ ดอนดีไพร 

หมู่ที่ 8 ต. อรัญญิก อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000 

โทร. 086 - 9280988