ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
8 สิงหาคม 2552
กลุ่มลูกอมกะทิ

หมู่ที่ 9 ต. อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

กลุ่มลูกอมกะทิ 

คุณชาลี  อัคกาญจน์วาณิชย์ 

หมู่ที่ 9 ต. อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

โทร.  081 - 6802855