ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
30 เมษายน 2558
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์โดยการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยโคกช้าง 5 (5/1-5/5) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก