ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
20 เมษายน 2558
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง Submersible ขนาด 3 แรง 3 เฟส หมู่ที่ 1 ตำบลอรัญญิก