ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
13 กรกฏาคม 2558
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่องประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านโคกมะตูม หมู่ที่ ๘ ตำบลอรัญญิก