ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
20 ตุลาคม 2558
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างตามโครงการบันไดทางลงคลองโคกช้าง บริเวณสวนสาธารณะริมคลองโคกช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก