ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
20 มกราคม 2559
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง และต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก