ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
12 กรกฏาคม 2560
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมโครงการอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก