ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
25 ตุลาคม 2561
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชื่อโครงการ จ้างเหมากำจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ธันวาคม - 30 กันยายน 2562)