ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
4 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 95 รายการ

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 95 รายการ