ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
30 พฤศจิกายน 2564
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง