ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
30 สิงหาคม 2553
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 ชุด