ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
28 กันยายน 2553
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 หลัง