ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
14 ตุลาคม 2553
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก