ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
20 ตุลาคม 2553
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อพัดลมไอน้ำติดผนังอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก