ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
21 ตุลาคม 2553
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุง ต่อเติม และตกแต่งอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก