ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
21 ตุลาคม 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำจำนวน 2 โครงการ และทำการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจำนวน 1 โครงการ