ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
16 มีนาคม 2554
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อเสื้อสงกรานต์ ลายดอกสีม่วง (สีประจำจังหวัด) สำหรับผู้สูงอายุตามโครงการ "วันสงกรานต์ไทย สานสายใยผู้สูงอายุ ประจำปี 2554"