ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
16 มีนาคม 2554
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 27 รายการ