ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
17 มีนาคม 2554
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 และจ้างเหมาทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณถนนซอยหมู่บ้านพฤกภิรมย์ หมู่ที่ 3 จำนวน 2 โครงการ