ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
28 มิถุนายน 2554
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ