รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
12 พฤศจิกายน 2556
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒)