รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
19 ธันวาคม 2556
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)