รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
29 มกราคม 2563
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โปรแกรมบริหารงานค่าน้ำประปา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โปรแกรมบริหารงานค่าน้ำประปา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง