รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
27 สิงหาคม 2563
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง