รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
9 ธันวาคม 2563
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสะพานที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสะพานที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง