รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
25 ธันวาคม 2563
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญฺก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่หอกระจายข่าวไร้สายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญฺก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่หอกระจายข่าวไร้สายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)