รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
25 ธันวาคม 2563
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาโครงการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยพุฒตาล ต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาโครงการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยพุฒตาล ต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง