รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
15 มกราคม 2564
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง