รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
1 กุมภาพันธ์์ 2564
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก (หลังใหม่) ม.3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก (หลังใหม่) ม.3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (e-bidding)