รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
5 มีนาคม 2564
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบกำจัดสารคัดหลั่งอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบกำจัดสารคัดหลั่งอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง