รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
11 มีนาคม 2564
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาโครงการจ้างก่อสร้างระบบกำจัดสารคัดหลั่งอาคารศูนย์สุขภาพเมืองอรัญญิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาโครงการจ้างก่อสร้างระบบกำจัดสารคัดหลั่งอาคารศูนย์สุขภาพเมืองอรัญญิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง