รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
20 พฤษภาคม 2564
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญโครงการซื้อรถดับเพลิงกระเช้ากู้ภัยแบบอเนกประสงค์ พร้อม เครนกระเช้ายกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะฯ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาฯ (e-bidding)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญโครงการซื้อรถดับเพลิงกระเช้ากู้ภัยแบบอเนกประสงค์ พร้อม เครนกระเช้ายกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะฯ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding)