รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2 มิถุนายน 2564
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า โครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลางเพื่อใช้ในราชการของเทศบาลอรัญญิกรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400-3,000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อฯ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า โครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลางเพื่อใช้ในราชการของเทศบาลอรัญญิกรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400-3,000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อฯ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง