รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
11 มิถุนายน 2564
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 3 และ ป.1 - ป. 6 โรงเรียนสะพาน 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 3 และ ป.1 - ป. 6 โรงเรียนสะพาน 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง