รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
15 มิถุนายน 2564
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญโครงการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯ จำนวน 2 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญโครงการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯ จำนวน 2 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชามัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญโครงการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)