รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
15 มิถุนายน 2564
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา โครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลางเพื่อใช้ในราชการของเทศบาลเมืองอรัญญิกรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตันฯ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา โครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลางเพื่อใช้ในราชการของเทศบาลเมืองอรัญญิกรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตันฯ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา โครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลางเพื่อใช้ในราชการของเทศบาลเมืองอรัญญิกรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 - 3,000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบกับเบิ้ลแคบ 4 ประตูพร้อมเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ ประจำรถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง