รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
13 กันยายน 2564
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญโครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลางเพื่อใช้ในราชการของเทศบาลเมืองอรัญิก รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบยกสูงจำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญโครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลางเพื่อใช้ในราชการของเทศบาลเมืองอรัญิก รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบยกสูงจำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)