รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
25 กุมภาพันธ์์ 2565
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ตู้เหล็กแบบ 2 บาน) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ตู้เหล็กแบบ 2 บาน) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง