รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
28 กุมภาพันธ์์ 2566
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจและออกแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้าของอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก จำนวน 3 หลัง พร้อมอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจและออกแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้าของอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก จำนวน 3 หลัง พร้อมอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาจง