รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
3 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สาระสำคัญโครงการวางท่อระบายน้ำถนน คสล. ซอยกิมฮวย หมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สาระสำคัญโครงการวางท่อระบายน้ำถนน คสล. ซอยกิมฮวย หมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก