รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
3 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยสังข์เงิน หมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยสังข์เงิน หมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก