รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
9 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการจ้างเหมาสำรวจและออกแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้าของอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก จำนวน 3 หลัง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการจ้างเหมาสำรวจและออกแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้าของอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก จำนวน 3 หลัง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก