รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
5 สิงหาคม 2553
ขอเชิญหัวหน้าส่วนทุกส่วน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างพิเศษขององค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกทุกท่าน เข้าร่วมจัดนิทรรศการและร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด กศน.ตำบลอรัญญิก