รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
9 สิงหาคม 2553
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเยาวชน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำ เยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2553

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำ เยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 16 สิงหาคม 2553 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้