รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
26 สิงหาคม 2553
ส่วนสวัสดิการสังคม ขอเชิญหัวหน้าส่วนทุกส่วน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัด อบต.อรัญญิก เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมศึกษาดูงานฯ