รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
16 กันยายน 2553
ส่วนสาธารณสุข แจ้งกำหนดการขอรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก