รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
14 ตุลาคม 2553
การจัดงานมหกรรมสินค้า ศิลปวัฒนธรรม วิชาการ อาหารและการท่องเที่ยวแห่งสี่แยกอินโดจีน(Indochina Fair 2010)