รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
3 กุมภาพันธ์์ 2554
สำนักงานปลัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมแผนพัฒนสามปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗ ตามกำหนดการฯดั้งนี้

สำนักงานปลัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมแผนพัฒนสามปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗   ตามกำหนดการฯดั้งนี้